• Dos concejales del Partido Popular (PP) de l Eliana (Valencia), Juan Vallés y José Moreno, han presentado ayer miércoles su renuncia a formar parte del grupo popular del Ayuntamiento por discrepancias con la dirección del mismo. Los dos ediles, en cumplimiento de la ley antitransfuguismo, pasarán a formar parte del grupo de no adscritos.

    El goteo de bajas en el PP no tiene fin.

  • Mentres el PP intenta utilisar de manera hipocrita les senyes identitaries valencianes, en especial l’idioma valencià, com a ferramenta per a fer precampanya electoral i buscar redits electorals, a través d’una futura llei de simbols dissenyada per a vendre una image falsa de “valencianisme”, quan sap perfectament que no va a poder complir puix totes les enquestes, inclus les d’ells mateixa, el

  • Anfos Ramón, mes que un poeta, pareix un titan. Pocs autors valencians hauran legat tanta obra. Curiosament, no caia facilment en el pedaç. Tenía una gracia especial per a obtindre el poema perfecte en cadascuna de les ocasions. El seu falliment en lo mes de juny tancà tota una epoca irrepetible en el camp de la poesia regnicola.