• Actituts dogmatiques son aquelles que no accepten discusio, que s'accepten perque si, perque si s'entra a raonar ixen dubtes que no troben explicacio i poden trencar la credibilitat. Per aixo son dogmes, perque estan per damunt de la rao i se defenen encara que siguen afirmacions insostenibles.