• La situacio politica en la nostra nacio passa per una perdua de la majoria absoluta del PP, escenari que alguns han senyalat com a optim per al valencianisme.

    Entre els partits valencianistes, en totes les matisacions que es vullguen, estarien: REPO, Unio, Poble i Accio Nacionalista Valenciana (ACNV).

  • A continuacio ACNV es fa reso del comunicat fet pel Grup Cultural d'Albaes "Els Llauradors de Torrent", agrupacio que es distinguix per la seua valenciania i per difondre el nostre saber popular.Tant si coneguereu al volgut Paco Vinyes, com si no, ACNV vos recoma acodir a vore la missa valenciana a l'Estil de l'Horta, la seua singularitat es prou motiu per si a soles.Apuntar que Paco Vinyes va