• Comuniquem que este dijous 18 de decembre, ACCIO Nacionalista Valenciana, estara present en la conferencia “Laudatio de Sant Vicent Ferrer”, acte en resposta a la prohibicio de l’homenage de l’Universitat de Valencia al Patro del Regne de V...alencia, despuix de les “pressions” internes realisades des de l’Assamblea Interestamental de la mateixa Universitat.